Arctic Frontiers Open

smart arctic

Longyearbyen Folkebibliotek

Saturday

June 8, 2019

3:00 pm

Arctic Frontiers are curating this mini seminar, discussing the changes that Longyearbyen will have to face - in the time to come.

// Dette seminaret foregår på norsk // The seminar will be in Norwegian //

Arctic Frontiers Open – Smart Arctic – det nye Longyearbyen?

Temaet for Arctic Chamber Music festival 2019 i Longyearbyen er ‘Changes’. Arctic Frontiers vil i samarbeid med festivalen, Troms Fylkeskommune, Longyearbyen Lokalstyre, Svalbard Næringsforening og UNIS arrangere et seminar hvor vi belyser de endringer som Longyearbyen skal gjennom i tiden som kommer.

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt et mål om at Longyearbyen skal bli lagt merke til som “Smart Arctic City” med innovasjon, bærekraftig og effektive løsninger. Hva betyr dette for de som bor i Longyearbyen? Hvilke muligheter gir dette for fremtidens næringsliv? Hva inneholder egentlig et ‘smart’ begrepet? Er dette noe hele samfunnet skal være en del av? Hvilken rolle vil kunnskap og kultur spille i endringsfasen?

Smart Arctic seminaret arrangeres i rammen av et utviklingsprogram Urban Arctic som har et formål å styrke regionens posisjonen i et arktisk perspektiv, både nasjonalt og internasjonalt.

Seminaret vil ha korte innledninger, etterfulgt av en moderert debatt hvor vi også ønsker at de fremmøtte deltar gjennom spørsmål og kommentarer.

Innledere:

  • Arild Olsen, Longyearbyen Lokalstyre
  • Julia Seljeseth, Troms Fylkeskommune
  • Harald Ellingsen, UNIS
  • Terje Aunevik, Svalbard Næringsforening
  • Trine Krystad, Visit Svalbard
  • Eli Skatvedt, Artica Svalbard


Flere navn vil bli annonsert før seminaret.

Moderator:

  • Line Kjelstrup, Arctic Frontiers


This seminar is a collaboration between Arctic Frontiers, Troms Fylkeskommune, Longyearbyen Lokalstyre, UNIS and Arctic Chamber Music Festival.

free admission

Photo: Lars Mathisen

Buy ticketsFree Admission